Đội ngũ nhân viên

24/03/2013

80% Đại học và trên đại học

  • 12 Kỹ sư và Thạc sỹ các chuyên ngành kỹ thuật. Kinh nghiệm thực tế từ 5 đến 20 năm.
  • Được đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực  bởi chuyên gia của các tập đoàn đối tác.
  • Chuyên nghiệp, tận tâm và tri thức giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu khó khăn nhất của Quý khách hàng.
Thành viên ban quản trị
  • Ông Hoàng Tiến Dũng – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
  • Ông Hoàng Đức Hòa – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
  • Ông Nguyễn Hoàng Phong - Giám Đốc Điều Hành.
  • Ông Hoàng Quang Minh - Phó Giám Đốc Kinh Doanh
  • Ông Bùi Như Hòa - Trưởng Phòng Kỹ Thuật.
  • Bà Trương Thị Mai Nguyệt - Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp.
Chia sẻ :