Đại hội Câu lạc bộ quản lý Buồng TP. Hồ Chí Minh

11/08/2014

Đại hội Câu lạc bộ quản lý Buồng TP. Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam - EXECUTIVE HOUSEKEEPER CLUB congress – Ho Chi Minh City and The Sounth of Vietnam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 đã được tổ chức ngày 09/08/2014 tại Khách sạn Rex TP. Hồ Chí Minh.